1Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Brymora z siedzibą w Łęgowie, powstała na początku 2013 roku. Kancelaria, z racji swego położenia geograficznego, w przeważającej mierze oferuje pomoc prawną dla Klientów z obszaru Polski północnej, w szczególności z terenu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Brymora jest jedyną w Kraju kancelarią, której biuro czynne jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Specjaliści wchodzący w skład naszego zespołu dojeżdżają do Klienta.

Przyjęty model funkcjonowania Kancelarii, mobilność oraz dyspozycyjność naszego zespołu, pozwala nam, tak co do preferowanych przez Klientów form komunikowania się z Kancelarią, jak i co do częstotliwości spotkań, dopasować się indywidualnie do potrzeb i wymagań każdego z naszych Klientów.

Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Brymora oferuje pomoc prawną w szczególności dla przedsiębiorców (osób fizycznych, spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego), osób prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji.

Ścisła współpraca z kancelariami adwokackimi, notarialnymi oraz komorniczymi, działającymi na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, umożliwia Kancelarii Radcy Prawnego Sebastiana Brymora oferowanie w pełnym zakresie, kompleksowej pomocy prawnej podczas całego procesu przeprowadzania sprawy powierzonej nam przez Klienta, to jest świadczenie pomocy już od momentu zbierania informacji niezbędnych dla ich wykorzystania w przedsądowych negocjacjach (doradztwo prawne, obecność wraz z Klientem na spotkaniach negocjacyjnych), poprzez wszystkie instancje sądowe (zastępstwo procesowe przed sądem), bądź administracyjne (reprezentowanie Klienta przed urzędami – organami administracji państwowej) z postępowaniem egzekucyjnym bądź wykonawczym włącznie (inicjowanie oraz nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego w ścisłej współpracy z Klientem oraz Komornikiem).